Betingelser for brug

LÆS VENLIGST DENNE ERKLÆRING OM FORTROLIGHEDSPRAKSIS OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER VORES SERVICE

aimerlab.com ("Vores", "Vi" eller "Os") består af websider, der indeholder oplysninger leveret af os. Din adgang til webstedet tilbydes dig under forudsætning af, at du accepterer disse servicevilkår sammen med vores erklæring om privatlivspraksis, som er inkorporeret heri af denne reference og findes på ("Betingelser"). Hvis vilkårene i denne aftale betragtes som et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til sådanne vilkår. Hvis du ikke ubetinget accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, har du ingen ret til at bruge webstedet/klienten og andre tilknyttede tjenester.

1. ADGANG TIL TJENESTERNE

Bemærk venligst, at vi forbeholder os retten til efter eget skøn at ændre disse vilkår til enhver tid efter varsel. Du kan til enhver tid gennemgå den seneste version af vilkårene. De opdaterede vilkår er bindende for dig på den versionsdato, der er angivet i de opdaterede vilkår. Hvis du ikke accepterer de opdaterede vilkår, skal du stoppe med at bruge aimerlab.com-tjenesten. Din fortsatte brug af tjenesten efter ikrafttrædelsesdatoen vil udgøre din accept af de opdaterede vilkår.

2. ÆNDRINGER PÅ SIDE/KLIENT

Du kan bruge webstedet/klienten, hvis og når det er tilgængeligt. Vi garanterer ikke tilgængeligheden af ​​webstedet/klienten eller nogen bestemt funktion. En bestemt funktion kan være en pre-release version og fungerer muligvis ikke korrekt, eller en endelig version fungerer muligvis ikke korrekt. Vi kan ændre den endelige version væsentligt eller beslutte ikke at frigive den. Vi forbeholder os retten til at ændre, fjerne, slette, begrænse eller blokere adgang til, opkræve betaling for eller stoppe med at levere hele eller dele af webstedet/klienten til enhver tid uden varsel.

3. INDHOLD

aimerlab.com websted/klient og andre tilknyttede tjenester må kun bruges til private formål. Enhver kommerciel brug af aimerlab.com er strengt forbudt og vil blive forfulgt af en domstol. Det er det eneste formål med aimerlab.com at skabe en kopi af downloadbart onlineindhold til privat brug for brugeren ("fair use"). Enhver yderligere brug af indholdet transmitteret af aimerlab.com, især men ikke udelukkende at gøre indholdet offentligt tilgængeligt eller bruge det kommercielt, skal aftales med indehaveren af ​​rettighederne til det respektive downloadede indhold. Brugeren bærer det fulde ansvar for alle handlinger relateret til de data, der overføres af aimerlab.com. aimerlab.com giver ingen rettigheder til indholdet, da det kun fungerer som en teknisk serviceudbyder.

Webstedet/klienten eller apps på webstedet/klienten kan indeholde links til tredjeparters websteder eller klienter ("Linkede websteder/klient"). De lænkede websteder/klient er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle lænkede sider. Webstedet, herunder alt indhold indeholdt på et linket websted eller eventuelle ændringer eller opdateringer af et linket websted. Vi leverer kun links til dig som en bekvemmelighed, og inkluderingen af ​​et link indebærer ikke vores godkendelse af webstedet eller nogen forbindelse med dets operatører. Brugeren bærer det fulde ansvar for at kontrollere legitimiteten af ​​hans brug af aimerlab.com. aimerlab.com yder kun teknisk service. Derfor tager aimerlab.com ikke ansvar over for brugeren eller nogen tredjepart for lovligheden af ​​at downloade indhold gennem aimerlab.com.

Du repræsenterer og garanterer over for os, at: (A) du er en person (dvs. ikke et selskab), og du er myndig til at indgå en bindende kontrakt eller har din forælders tilladelse til at gøre det, og du er mindst 13 år eller alder eller ældre; (B) alle registreringsoplysninger, du indsender, er nøjagtige og sandfærdige; Og (C) du vil bevare nøjagtigheden af ​​sådanne oplysninger. Du bekræfter også, at du har juridisk tilladelse til at bruge og få adgang til tjenesterne og tager det fulde ansvar for udvælgelsen og brugen af ​​og adgangen til tjenesterne. Denne aftale er ugyldig, hvor det er forbudt ved lov, og retten til at få adgang til tjenesterne er tilbagekaldt i sådanne jurisdiktioner.

4. REPRODUCTIONS

Enhver autoriseret gengivelse af nogen af ​​oplysningerne heri skal indeholde copyright-meddelelser, varemærker eller andre proprietære legender af aimerlab på enhver kopi af materialet lavet af dig. De lokale love regulerer licensen til softwaren og brugen af ​​denne hjemmeside.

5. FEEDBACK

Ethvert brugergenereret indhold, inklusive men ikke begrænset til brugerkommentarer, forslag, ideer eller andre relaterede eller ikke-relaterede oplysninger, leveret af dig eller enhver anden part i form af e-mail eller andre indsendelser til os (undtagen materiale, som du sender på Tjeneste i overensstemmelse med disse vilkår) (samlet "Feedback") er ikke-fortrolige, og du giver hermed os og vores datterselskaber og tilknyttede selskaber en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evig, uigenkaldelig og fuldt underlicenserbar ret til at bruge din feedback og kommentarer til ethvert formål uden kompensation eller tilskrivning til dig.

6. SKADESLØSHOLDELSE

Du vil forsvare, holde skadesløs og holde aimerlab, dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere og tredjeparts annoncører og deres respektive direktører, embedsmænd, agenter, medarbejdere, licensgivere og leverandører uskadelige fra og imod eventuelle omkostninger, skader, udgifter og forpligtelser ( herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller relateret til din brug af Tjenesten, din overtrædelse af disse vilkår eller nogen politikker eller din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder eller gældende lovgivning.

7. GARANTIBEHANDLING

I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, leveres webstedet og indholdet "SOM DE ER", "MED ALLE FEJL" og "SOM TILGÆNGELIGT", og hele risikoen for brug og ydeevne forbliver hos dig. aimerlab.com, dets leverandører og licensgivere AFGØR IKKE NOGEN erklæringer, garantier eller betingelser, udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte og fraskriver sig hermed enhver stiltiende garanti for salgbarhed, salgbar kvalitet, egnethed til et bestemt formål, titel, stille nydelse eller ikke-krænkelse. Især aimerlab.com, dets leverandører og licensgivere giver ingen garanti for, at webstedet eller indholdet: (A) vil opfylde dine krav; (B) vil være tilgængelig eller stillet til rådighed på en uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri basis; (C) enhver information eller indhold opnået via SITET vil være nøjagtigt, fuldstændigt eller pålideligt; eller (D) at eventuelle defekter eller fejl deri vil blive rettet. Alt indhold, du downloader eller opnår via webstedet, tilgås på egen risiko, og du er eneansvarlig for enhver skade eller tab, der er et resultat heraf. Du har muligvis yderligere rettigheder i henhold til din lokale lovgivning, som DISSE VILKÅR ikke kan ændres. Især i det omfang lokal lovgivning indebærer lovbestemte vilkår, som ikke kan udelukkes, anses DISSE vilkår for at være inkorporeret i dette dokument, men aimerlab.coms ansvar for brud på DISSE lovbestemte underforståede vilkår er begrænset i overensstemmelse med og i det omfang, det er tilladt i henhold til DEN lovgivning .

8. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, klager eller krav med hensyn til tjenesterne, kan du kontakte os på e-mail os venligst [e-mail beskyttet].